Anh nói em cũng nghe anh
Bát cơm đã trót chan canh mất rồi!
Nuốt đi đắng lắm anh ơi
Bỏ ra thì để tội trời ai mang
Tội trời đã có người mang
Ước gì ta lấy được chàng, chàng ơi!
Bây giờ ba ngả bốn nơi
Thiếp chàng muốn lấy thiếp tôi bên này
Thiếp tôi trong này trong then ngoài khoá
Thiếp chàng bên ấy có thoả hay không?
Trách đường dây thép không thông
Gửi thư thư biệt gửi lời lời bay
Nhạn ơi trăm sự nhờ mày
Ngậm thư mang tới tận tay cho chàng
Chẳng may chim nhạn lạc đàn
Chim trời bay mất, để chàng nhớ mong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]