Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ,
Thiếp được gặp chàng than thở đôi câu.
Thương nhau đêm nhớ ngày sầu,
Đó đây xa ngái, dạ thiếp rầu héo hon.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001