Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/09/2019 10:18

Rượu nằm trong nhạo chờ nem,
Anh nằm phòng vắng chờ em một mình.


Khảo dị:
Rượu nằm trong nhạo chờ nem,
Anh nằm phòng vắng chờ em đôi ngày.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975