Đầu đường kia có một cây chuối,
Cuối đường nọ có một cây đa,
Cái gốc ngã ba có một sợi dây tơ hồng.
Con gái chưa chồng như bông hoa lý,
Trai chưa vợ như bức tượng vẽ tranh đồ.
Ngó lên mây bạc trời hồng,
Gẫm tôi với bậu vợ chồng sánh đôi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975