Đi ngang trước cửa nàng Kiều,
Dừng chân đứng lại, dặt dìu đôi câu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001