Trăng trên trời có khi tròn khi méo,
Cỏ dưới đất có khi héo khi tươi.
Anh chộ em ít nói ít cười,
Mới dốc lòng chờ đợi chín mười năm ni.


Nguồn: Phan Tấn Tài, “Ca dao miền Nam”, Tập san Đồng Nai-Cửu Long, 8-2005