Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân,
Sao cô nhan sắc mười phân vẹn mười.
Nam mô phật độ chúng tôi,
Khiến cho anh được vào chơi thiền già.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006