Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím,
Em có chồng rồi trả yếm cho anh.
- Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh,
Yếm em em mặc, yếm chi anh đòi.