Anh thương em cha mẹ đều hay
Như đèn treo trước gió, anh không biết xoay hướng nào?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001