Đêm khuya trời lạnh sương im,
Tai nghe tiếng nhạc, chàng Kim tới gần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001