Đêm khuya trời lạnh sương im,
Tai nghe tiếng nhạc, chàng Kim tới gần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]