26/09/2020 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya trời lạnh sương im

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 14:43

 

Đêm khuya trời lạnh sương im,
Tai nghe tiếng nhạc, chàng Kim tới gần.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya trời lạnh sương im