- Hỏi chàng quê quán nơi nao,
Sao mà chẳng biết vườn đào có huê?
- Anh là khách lạ đàng xa,
Biết đây có gái đào hoa tới tìm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001