Ai làm cho biển cạn khô
Tàu sang không được Hán Hồ xa nhau


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001