Em là giàn cho mướp nó leo,
Nó nở trăm hoa nghìn nụ nó theo anh về.
Anh về thăm quán thăm quê,
Thăm cha thăm mẹ chớ về thăm “ai”!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001