Khi giận thì rầy thì la,
Đến khi hết giận rằng... “ta yêu mình”.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009