Con cá đối bỏ trong cối đá,
Con mèo cái nằm trên mái kèo,
Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ phụ duyên em.


Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005