Đêm năm canh nghe con vạc tác canh,
Con thằn lằn khắc mõ, em thương anh nhiều bề.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001