Em quyết tình nương dựa bóng tòng,
Ấp iu những lúc đêm đông lạnh lùng.
Tâm hồn mơ tưởng não nùng,
Mình ơi! Đêm lạnh quạt mùng chờ ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001