Dù ai nắm chí nàng bay,
Thì nàng cứ giữ nhẫn này cho anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975