Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại
1 người thích

Đăng bởi @Lá@ vào 28/03/2008 08:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/09/2019 23:09

Chim khôn mắc phải lưới hồng,
Hễ ai gỡ được đền công lạng vàng.
Đền vàng anh chẳng lấy vàng,
Hễ anh gỡ được thì nàng lấy anh.


Khảo dị:
Chim khôn mắc phải lưới hồng,
Ai mà gỡ được đền công lạng vàng.
Đền vàng anh chẳng lấy vàng,
Lòng anh chỉ quyết lấy nàng mà thôi.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975