Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh,
Gái Ngọc Hà vừa đảm vừa xinh.
Ơi người gánh nước giếng đình,
Còn chăng hay đã chao tình cho ai?


Ngọc Hà xưa là một trại thuộc tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận, kinh thành Thăng Long cũ, nay thuộc quận Ba Đình, từ xưa đã nổi tiếng về nghề trồng hoa.

Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002