Ngày nào hai đứa bảo nhau,
Trồng mươi cây mướp phía sau sân nhà.
Bây giờ mướp đã ra hoa,
Tay em thụ phấn quả ra trĩu giàn.
Ước gì cấy vãn anh sang,
Chung mâm chung bát bữa cơm đầu mùa.
Mướp non em nấu canh cua,
Để đền công bạn hôm xưa bắc giàn.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002