Đi qua thấy ngọn đèn chong,
Thấy đôi chim phượng hót trong vườn đào.
Vườn đào vừa tốt vừa tươi,
Mời chàng nho sĩ vào chơi vườn đào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001