Ước ao ăn ở một nhà,
Ra vào đụng chạm kẻo mà nhớ thương.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)