Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa,
Ướt đầm mái tóc chàng đà hay chưa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001