Chẳng tham nhà ngói rung rinh,
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975