Đêm khuya sương xuống đất im,
Nàng Kiều đi nghỉ, chàng Kim xin về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001