Hôm qua thơ thẩn vườn đào,
Thấy người thục nữ vít cành đào hái hoa.
Lòng tôi có ý đợi chờ,
Rõ ràng đôi người ấy trở ra lúc nào.
Để tôi mơ ước mãi sao?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001