08/08/2020 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm qua thơ thẩn vườn đào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 10:48

 

Hôm qua thơ thẩn vườn đào,
Thấy người thục nữ vít cành đào hái hoa.
Lòng tôi có ý đợi chờ,
Rõ ràng đôi người ấy trở ra lúc nào.
Để tôi mơ ước mãi sao?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm qua thơ thẩn vườn đào