Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát,
Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa.
Hỏi người xách nước tưới hoa,
Có cho ai được vào ra chốn này?


Ngọc Hà xưa là một trại thuộc huyện tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận, kinh thành Thăng Long cũ. Làng Ngọc Hà nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội, nổi tiếng về nghề trồng hoa cổ truyền.

Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002