Đôi ta như quế trong ngăn
Mở ra thơm ngát, băn khoăn dạ sầu
Thương mãi nhớ lâu
Là mùi quế ấy
Đôi tay nâng lấy
Bầy ra rõ ràng
Lòng em thương anh
Chân tay yểu điệu
Còn chút mẹ già
Báo hiếu nghĩa thơ
Em tiếc công anh trăm đợi ngàn chờ
Vì ai bẻ khoá lìa tơ cho đành!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001