Anh tới đây ở mãi không về
Rằng chừ hai bên cha mẹ đến anh mới về quê anh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001