Áo trắng em tưởng là tiên,
Hoá ra áo trắng không tiền mua nâu.
Ở chợ năm bảy hàng nâu,
Sai anh mặc trắng cho rầu lòng em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001