Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng.
Ước gì ta lấy được nàng,
Hà Nội, Nam Định sửa đàng rước dâu.
Thanh Hoá cung đốn trầu cau,
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò.
Phú Thọ quạt nước hoả lò,
Hải Dương rọc lá giã giò, gói nem.
Tuyên Quang nấu bạc đúc tiền,
Ninh Bình dao thớt Quảng Yên đúc nồi.
An Giang gánh đá nung vôi,
Thừa Thiên, Đà Nẵng thổi xôi, nấu chè.
Quảng Bình, Hà Tĩnh thuyền ghe,
Đồng Nai, Gia Định chẻ tre bắc cầu.
Anh mời khắp nước chư hầu,
Nước Tây, nước Tàu anh gởi thư sang.
Nam Tào, Bắc Đẩu dọn đàng,
Thiên Lôi, La Sát hai hàng hai bên.