Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng,
Mình về có nhớ ta không, hỡi mình?
Chiếc thuyền anh giậm thình thình,
Anh thì cầm lái, cô mình phách ba.
Có thương anh, em bẻ mái chèo ra,
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001