Em đã thương anh thì bẩm lại, thưa đi
Cho anh rượu nồng một lít đôi li
Để mời song thân ngồi lại, cùng uống li bì
Đào sâu lấp nhọc cũng chung quy hai đứa mình


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001