Đêm khuya gió lọt thấu xương,
Chàng về để thiếp những thương cùng sầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001