Rau răm ngắt ngọn còn tươi,
Rượu ngon chuốc chén đợi người tri âm.
Đôi đũa em đã toan cầm,
Chàng lấy một chiếc cho lòng em mê.
Về nhà cha đánh, mẹ chê,
Nhưng em chỉ quyết một bề lấy anh.
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Đã trót vin cành thì phải hái hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]