Mẹ em như bóng nắng về chiều,
Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu,
Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều!

Lấy ai nuôi mẹ dạy em thơ?
Anh có thương em hãy cố chờ.
Chưa trọn đạo con tròn nghĩa chị,
Lòng nào dám tưởng tới duyên tơ.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]