244.50
34 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 02/08/2009 08:25 bởi karizebato
Tập thơ đầu tay của Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang (Nhà in Lê Cường, Hà Nội, 1940; NXB Hương Sơn tái bản, 1949), cùng tên với bài thơ đầu tiên trong tập.

Tập thơ có câu tự đề tựa “Tặng chị Trúc thân yêu” của tác giả. Nhân vật chị Trúc cũng được Nguyễn Bính nhắc đến trong nhiều bài thơ, nhưng nguyên mẫu là ai thì có nhiều giả thuyết. Có người cho đó là vợ người anh ruột ông, nhà viết kịch Trúc Đường. Người lại cho đó là một thiếu phụ đã có chồng, thầm yêu Trúc Đường, và từng bỏ chồng ở với Trúc Đường.