134.31
34 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 02/08/2009 08:25 bởi karizebato
Tập thơ Lỡ bước sang ngang (NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1940).

Tặng chị Trúc thân yêu
N.B.