Tác giả gieo vần rất hay .. (Mùa thu đến chậm như chưa đến,
Lá vội rơi theo gió vội vàng, ) 2 lần như . 2 lần vội . . quán là nhà . lạnh là bạn theo mình nghĩ là vậy
-Mình nghĩ nhà thơ chết giữa đường -- Hơi lạnh đầm đìa trong quan lạnh .. nó dội lên không gian hoang váng nơi bên đò . rồi dẫn đến - Người ta đóng dở chiếc quan tài - .. hình như vẫn còn thiếu ( Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ .nào biết về đâu kẻ ngược xuôi )


Có ai quay lại mùa thu trước
Nhặt lại cho tôi những lá vàng