Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 11 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: mùa thu (323)

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:33, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 01:04

秋興其八

昆吾御宿自逶迤,
紫閣峰陰入渼陂。
香稻啄余鸚鵡粒,
碧梧栖老鳳凰枝。
佳人拾翠春相問,
仙侶同舟晚更移。
彩筆昔曾干氣象,
白頭吟望苦低垂。

 

Thu hứng kỳ 8

Côn Ngô ngự túc tự uy di,
Tử Các phong âm nhập Mỹ Bi.
Hương đạo trác dư anh vũ lạp,
Bích ngô thê lão phụng hoàng chi.
Giai nhân thập thuý xuân tương vấn,
Tiên lữ đồng chu vãn cánh di.
Thái bút tích tằng can khí tượng,
Bạch đầu ngâm vọng khổ đê thuỳ.

 

Dịch nghĩa

Thơ thẩn nơi Côn Ngô, nơi vua từng dạo chơi,
Bóng núi Tử Các trùm đến sông Mỹ Bi,
Chim anh vũ mổ mãi những hạt nếp thơm.
Chim phụng hoàng đậu hoài trên cành ngô xanh.
Người đẹp nhặt lông chim trả mùa xuân hỏi thăm nhau.
Bạn tiên cùng ngồi thuyền chiều chiều đi chơi.
Xưa từng vẫy bút làm xúc động nhà vua,
Nay đầu bạc ngâm thơ tưởng nhớ, khốn khổ biết bao!


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Côn Ngô đất ngự trải du hành
Tử Các yên trùm Mỹ thuỷ quanh
Anh vũ mổ hoài mâm nếp trắng
Phụng hoàng đậu mãi nhánh ngô xanh
Giai nhân tặng thuý mừng xuân thắm
Tiên lữ cùng thuyền dạo nắng hanh
Vẫy bút xưa từng vang đế khuyết
Bạc phơ mái tóc nhớ kinh thành!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Quảng Sự

Vườn Ngự ao Côn thế quyện vòng
Mỹ Bì lưu dấu Các sơn dung.
Phượng hoàng đáp cỗi nhành ngô biếc
Anh vũ mổ dư hạt nếp hồng.
Cùng hội giai nhân Xuân hỷ lạc
Chung thuyền tiên khách tiễn tàn Đông.
Xưa từng hoa bút kinh triều nội
Giờ bạc đầu ngâm nghĩ não lòng.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ngự túc Côn Ngô ngoắt ngoéo đường,
Mỹ Bi lồng bóng Các Phong sang.
Lúa thơm hạt mổ nhàm anh vũ,
Ngô biếc cành nương rũ phượng hoàng.
Người đẹp hái xuân vui lứa trẻ,
Thuyền tiên say bạn lửng ngày tàn.
Xưa từng múa bút lừng kinh khuyết,
Giờ gục đầu ngâm, ngóng, võ vàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ao Côn, vườn Ngự quyện gần xa,
Tử Các, Mỹ Bi bóng tỏa qua.
Anh vũ nếp hương thừa hạt mổ,
Ngô đồng chim phượng mãi lân la.
Giai nhân đua hái mùa xuân thắm,
Tiên tử chèo chung lúc nắng tà.
Danh bút đã từng vang chín bệ,
Gìa ngâm nhớ thuở…lệ dầm sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

nên sửa

Bài dịch của Khương Hữu Dụng nên sửa câu 2 cho đúng. " các phong san" không phải các phong sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Côn Ngô còn dấu vua đi,
Lần theo Tử Các, Mỹ Bi ta vào.
Lúa còn, anh vũ chốn nào,
Ngô đồng, phượng đậu cành cao đã già.
Vui Xuân, người đẹp như hoa,
Các tiên, thuyền nhỏ, chiều tà ra đi.
Đã từng vung bút đề thi,
Ngâm nga, đầu bạc, nhớ khi xưa...buồn!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Côn Ngô, vua ở, chốn xa vời,
Tử Các, Mĩ Bi đều tới nơi.
Kê thơm anh vũ ăn thừa bứa,
Cành biếc phượng hoàng đậu chết thôi.
Hái hoa, người đẹp còn thăm hỏi,
Trên nước, bạn hiền tối vẫn bơi.
Bút này thuở trước vua từng cảm,
Đầu bạc giờ ngâm, khản cả hơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Côn Ngô vua ở lối quanh vùng
Tử Các, Mỹ Bi bóng núi sông
Còn hạt gạo thơm chim vẹt mổ
Mãi cành ngô biếc phượng hoàng dừng
Điểm xanh người đẹp xuân thăm hỏi
Cùng chuyến bạn tiên muộn đổi dòng
Bút sắc đã từng nên cốt cách
Bạc đầu ngâm vọng cúi sầu buông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ao Côn Ngô bọc quanh Ngự Túc
Đàm Mỹ Bi núi Các thường chơi
Gạo thơm anh vũ ăn dư
Phượng hoàng đậu mãi trên cây ngô già
Cùng gái đẹp hái hoa xuân tới
Với bạn hiền trở lái chiều sương
Bút tài vang đến quân vương
Bạc đầu lệ đổ đôi hàng thơ ngâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quanh co vùng Côn Ngô đất ngự
Sông Mỹ Bi từ Tử Các vô
Lúa thơm chim vẹt mổ dư
Phụng hoàng làm tổ cành ngô đồng già
Người đẹp chào nhau hoa xanh biếc
Bạn tiên ngồi thuyền lướt đi xa
Nghiêng trời ngọn bút tài hoa
Bây giờ đầu bạc, xót xa tủi buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối