Dưới đây là các bài dịch của Thích Quảng Sự. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng sơn (Lý Thiệp): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Tháng ngày túy lúy dạ miên man
Cố vượt non Xuân ngắm kẻo tàn.
Hầu chuyện cùng sư bên rặng trúc
Nửa ngày an lạc chốn nhân gian.

Ảnh đại diện

Xuân nhật tức sự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Đường kim đôi tám dệt xuân xanh,
Oanh hót quanh vườn hoa tử kinh.
Thương ý tình xuân, thương biết mấy!
Là khi dừng chỉ bặt âm thanh.

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Tháng tư hoa rụng hết xuân nồng
Chùa núi đào hoa mới điểm hồng.
Giận mãi nàng xuân tìm chẳng thấy,
Hay về đâu đó với ai không?

Ảnh đại diện

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Hoa cỏ bên cầu Chu Tước vương
Ô Y ngõ vắng phủ tà dương.
Trước nhà Vương Tạ xưa oanh hót
Nay liệng nhà dân cũng chuyện thường.

Ảnh đại diện

Hồi hương ngẫu thư kỳ 1 (Hạ Tri Chương): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Ròng rã xa quê đã bấy chầy
Tiếng lòng không đổi tóc màu mây.
Trẻ thơ gặp mặt nhìn không biết
Cười hỏi: người đâu đến chốn này?

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Bên trời trăng xuống quạ kêu sương
Lửa rọi bờ phong đối mộng trường.
Thuyền khách Cô Đài đêm vắng vọng
Chuông chùa buông nhẹ chút sầu vương.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Người xưa đã cỡi hạc đi xa
Nay chỉ lầu trơ xơ xác hoa.
Muôn thuở hạc vàng không trở lại
Nghìn năm mây trắng vẫn hằng qua.
Hán Dương sông tạnh cây rờ rỡ
Anh Vũ bãi thơm cỏ mượt mà.
Chiều xuống quê nhà đâu chẳng thấy!?
Sông tràn khói sóng chạnh lòng ta.

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 8 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Vườn Ngự ao Côn thế quyện vòng
Mỹ Bì lưu dấu Các sơn dung.
Phượng hoàng đáp cỗi nhành ngô biếc
Anh vũ mổ dư hạt nếp hồng.
Cùng hội giai nhân Xuân hỷ lạc
Chung thuyền tiên khách tiễn tàn Đông.
Xưa từng hoa bút kinh triều nội
Giờ bạc đầu ngâm nghĩ não lòng.

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Thê lương sương phủ ủ rừng phong
Vu Giáp Vu Sơn ảm đạm buồn.
Ải tiếp gió mây hòa đất lạnh
Sóng đùa sông nước hợp trời tung.
Hai mùa cúc nở còn vương lệ
Một chiếc thuyền tình mãi sắt son.
Đan áo nơi nơi cho giá rét
Giục chày thành Bạch mỗi chiều buông.

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]