Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 11 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: mùa thu (298)

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:33, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/03/2006 04:42

秋興其八

昆吾御宿自逶迤,
紫閣峰陰入渼陂。
香稻啄余鸚鵡粒,
碧梧栖老鳳凰枝。
佳人捨翠春相問,
仙侶同舟晚更移。
彩筆昔曾干氣象,
白頭吟望苦低垂。

 

Thu hứng kỳ 8

Côn Ngô ngự túc tự uy trì,
Tử Các phong âm nhập Mỹ Bi
Hương đạo trác dư anh vũ lạp,
Bích ngô thê lão phụng hoàng chi.
Giai nhân thập thuý xuân tương vấn,
Tiên lữ đồng chu vãn cánh di.
Thái bút tích tằng can khí tượng,
Bạch đầu ngâm vọng khổ đê thuỳ.

 

Dịch nghĩa

Thơ thẩn nơi Côn Ngô, nơi vua từng dạo chơi,
Bóng núi Tử Các trùm đến sông Mỹ Bi,
Chim anh vũ mổ mãi những hạt nếp thơm.
Chim phụng hoàng đậu hoài trên cành ngô xanh.
Người đẹp nhặt lông chim trả mùa xuân hỏi thăm nhau.
Bạn tiên cùng ngồi thuyền chiều chiều đi chơi.
Xưa từng vẫy bút làm xúc động nhà vua,
Nay đầu bạc ngâm thơ tưởng nhớ, khốn khổ biết bao!


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Minh Ký

Côn Ngô nha túc bước lanh chanh,
Sông Mỹ non cao bóng thấu gành,
Anh võ nhàm ăn mùi thóc ngọt,
Phụng hoàng mỏn đổ nhánh ngô xanh,
Gồm xinh người tốt xuân đon hỏi,
Hiệp bọn thuyền tiên tối quẩn quanh.
Ngòi viết xưa từng nơi khí tượng
Ngậm ngùi đầu bạc khó sao đành!


Nguồn: Trương Minh Ký, Ca từ diễn nghĩa, Nhà in Rey, Curiol & Cie, 1896
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Côn Ngô vua dạo từng chơi,
Bóng non Tử Các trùm vời Mỹ Bi,
Nếp thơm anh vũ mổ lỳ.
Phụng hoàng ngô đậu không đi rời cành.
Chào nhau người đẹp xuân xanh,
Ngồi thuyền cùng bạn tiên thành dạo chơi.
Bút vua xưa vẫy khen rồi,
Ngâm thơ đầu bạc nhớ đời khổ sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]