1. Câu đầu của khổ thứ hai " Nhưng rồi người khách tình xuân ấy"; "Tình xuân"  không đúng phải là "tình quân"
2. Bài này đã được phổ nhạc hình như của nhạc  sĩ Nguyễn Đình Phúc và người thể hiện hay nhất bài hát này là tài tử Ngọc Bảo