Cao tay nâng chén rượu hồng,
Mừng em, em sắp lấy chồng xuân nay.
Uống... vâng... em uống cho say,
Để trong mơ, thấy những ngày xuân qua,
Thấy tình duyên của đôi ta,
Đến đây là... đến đây là... là thôi!
Em đi dệt mộng cùng người,
Lẻ loi xuân một góc trời riêng anh...


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang, NXB Hương Sơn, 1940
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003