Cao tay nâng chén rượu hồng,
Mừng em: Em sắp lấy chồng xuân nay.
Uống đi! Em uống cho say
Để trong mơ sống những ngày xuân qua.

Đây tình duyên của đôi ta,
Đến đây là... đến đây là... là thôi
Em đi dệt mộng cùng người
Lẻ loi chỉ một góc trời riêng anh.


1-Thơ tình Nguyễn Bính NXB Văn học 1987; trang 51
2- Hoàng Xuân - Nguyễn Bính thơ và đời NXB Văn học; trang 75
3- Thơ Nguyễn Bính; NXB Hà Nội; trang 126
hthttps://www.facebook.com/photo?fbid=3000233696872339&set=pcb.1679215558928751tps://
https://www.facebook.com/...;set=pcb.1679215558928751
https://www.facebook.com/...77841844154682&type=3
https://www.facebook.com/...77842110821322&type=3