Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 19:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2020 07:58

Có chiếc thuyền nằm trên cát mịn
Có đàn trâu trắng lội ngang sông
Có cô thợ nhuộm về ăn Tết,
Sương gió đường xa rám má hồng.


1938

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
3. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004
4. Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986