Thơ thẩn đường chiều một khách thơ,
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ,
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo,
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.

Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư? Đường thì xa,
Mà ánh trời hôm dần một tắt,
Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương,
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường,
Có suối nước trong tuôn róc rách,
Có hoa bên suối ngát đưa hương.

Cô hái mơ ơi!
Chả giả lời nhau lấy một lời,
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng,
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.


1937

Đây là bài thơ đầu tiên của Nguyễn Bính gửi đăng báo, trên Tiểu thuyết thứ năm. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tiếng gọi "Cô hái mơ"

Tiếng gọi "Cô hái mơ"

Nức tiếng mơ giòn, mơ chùa Hương
Mơ hồng ngâm rượu,ướp đầy hương
Thương người thi sĩ,thương cô gái
Cô đã hái mơ hái được thơ

Có rõ không? Ơi! Cô hái mơ ?
Tiếng người thi sĩ bay trong gió
Thi thoảng: Cô ơi? có đợi về?
Cùng nhau bên suối, mái nhà thơ

Người xa nghe tiếng "Cô hái mơ"
Nên đến, chờ xem, Thoả lòng tơ
Được nằm bên gốc mơ già đó
Uống chén rượu mơ say câu thơ

Người nay nghe tiếng "Cô hái Mơ"
Nên thích rượu mơ, thoả nỗi chờ
Yêu thơ yêu cả rừng mơ ấy
Có chàng thi sĩ, có bài thơ...
              Tuấn Quỳnh
--------
Chiều mưa ở quán Cà phê HOÀI với Huỳnh thế Sự 10/11/2008

72.43
Trả lời
Ảnh đại diện

Một số chữ trong bài thơ chưa đúng

Khổ thơ thứ nhất, câu ba là:"Khí trời lạnh lẽo và trong trẻo"
Khổ thơ thứ hai, câu ba là :"Mà ánh tà dương dần vụt tắt"
Khổ thơ thứ tư, câu đầu là :" Cô hái mơ ơi! cô gái ơi!

73.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Chợ Mơ

Ơ hớ chợ Mơ có khách thơ
Lơ ngơ mắt ngắm nhuốm xanh lơ
Sạp trèo leo vẻo reo trong trẻo
Ngơ ngớ mất hồn lạc chợ Mơ.

Dã Tràng Cát
51.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

The girl who plucks apricot

In the afternoon a poet is wandering on the path
Passionately see green mountains on the distant horizon
In the sky is silent and clear
A girl who plucks apricot appears for a moment in the apricot-forest

Hey! Young girl who plucks somewhat ripe apricot
Don’t you go home yet? Your way is far
That sunligh of afternoon is going to set
Should you stay here with me to go home?

My house was next to the pine tree
That was half mile from Huong Son Grotto
There was the limpid stream to murmur
There was flowers on the banks to be fragrant

The girl who plucks apricot. Hey, the girl!
Why don’t you answer only a word to me
Silently you go from here and out of sight
In the apricot-forest wind blows light, apricot-leaves fall down…


Huong Son Grotto or Huong Tich Grotto is a part of the Perfume Pagoda on Perfume Mountain where there was apricot-forest. The journey to the cave involves a 50 mile journey from Hanoi to Ben Duc, a 1 hour boat ride on the Yen stream and then a hike up to the top of the mountain.
52.80
Trả lời