感故張仆射諸妓

黃金不惜買蛾眉,
揀得如花三四枝。
歌舞教成心力盡,
一朝身去不相隨。

 

Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ

Hoàng kim bất tích mãi nga my,
Giản đắc như hoa tam tứ chi.
Ca vũ giáo thành tâm lực tận,
Nhất triêu thân khứ bất tương tuỳ!

 

Dịch nghĩa

Không tiếc vàng, bỏ ra mua gái mày ngài,
Chọn được ba bốn cô nàng đẹp như hoa.
Dạy cho họ biết hát múa, hơi sức ông kiệt quệ,
Một sớm đem thân ra đi, chẳng cô nào theo!


Về xuất xứ bài thơ, xem phần thông tin thêm bài Yến Tử lâu của Bạch Cư Dị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Mua gái mày xanh chẳng tiếc vàng,
Như hoa khéo chọn mấy cô nàng.
Dạy cho múa hát bao công sức,
Một sớm về âm chẳng kẻ màng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Xuất vàng mua gái chẳng tiếc chi,
Được mấy bông hoa sắc ai bì.
Dạy múa hát xong, sức già cạn,
Chết về âm phủ, mình lão đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chẳng tiếc ngàn vàng cưới mỹ nhân,
Bốn năm đóa đẹp rộn cành xuân.
Múa ca tiệc dứt, trần gian vắng,
Chín suối nhìn quanh chỉ một thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mua gái mày ngài, vàng chẳng tiếc,
Mấy cô chọn được thật yêu kiều.
Khi sành múa hát, thân hình kiệt,
Chết rồi, chẳng thấy mống nào theo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hồng Thuỷ

Mua gái ngàn vàng chẳng tiếc chi
Kén được mấy người đẹp tựa hoa
Dạy cho múa hát, mình kiệt sức
Lúc chết, ai theo xuống dưới mồ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chẳng tiếc vàng ròng, mua gái tơ,
Mặc hoa khéo chọn bốn năm cô.
Bỏ bao công sức bày ca múa,
Hôm chết không đem được xuống mồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Mày ngài mua chẳng tiếc vàng,
Để rồi chọn được mấy nàng như hoa.
Dậy xong múa hát mắt loà,
Một hôm khuất núi có mà đi...không!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Vung vàng mua gái đẹp xinh,
Chọn ra được mấy thân hình như hoa.
Dốc lòng chỉ dạy múa ca,
Một mai nhắm mắt mình ta ra....đồng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tiếc gì, mua gái mày ngài,
Như hoa, chỉ chọn được vài cành thôi.
Múa ca, dạy hết sức rồi,
Sớm kia thân mất, ai người đi theo?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đem vàng mua được gái mày ngài
Ba bốn cô xinh tựa đoá mai
Dạy múa dạy ca tàn sức lực
Qua đời chẳng kéo được một ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối