02/12/2020 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ
感故張仆射諸妓

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 14:26

 

Nguyên tác

黃金不惜買蛾眉﹐
揀得如花三四枝。
歌舞教成心力盡﹐
一朝身去不相隨。

Phiên âm

Hoàng kim bất tích mãi nga my,
Giản đắc như hoa tam tứ chi.
Ca vũ giáo thành tâm lực tận,
Nhất triêu thân khứ[1] bất tương tuỳ!

Dịch nghĩa

Không tiếc vàng, bỏ ra mua gái mày ngài,
Chọn được ba bốn cô nàng đẹp như hoa.
Dạy cho họ biết hát múa, hơi sức ông kiệt quệ,
Một sớm đem thân ra đi, chẳng cô nào theo!

Bản dịch của Hoàng Tạo

Mua gái mày xanh chẳng tiếc vàng,
Như hoa khéo chọn mấy cô nàng.
Dạy cho múa hát bao công sức,
Một sớm về âm chẳng kẻ màng!
Về xuất xứ bài thơ, xem phần thông tin thêm bài Yến Tử lâu của Bạch Cư Dị.

[1] Có bản chép là tử 死.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ